PRIJAVA ZA OGLEDNI SAT

Pošaljite nam mail na gmostecak@bricks4kidz.com sa sljedećim podacima:

IME POLAZNIKA

OSNOVNA ŠKOLA/VRTIĆ KOJI POHAĐA

Kada se definiraju termini oglednih sati povratno ćemo Vam se javiti.